top of page
Search

Program Poleceń Pracowniczych: jak wykorzystać polecenia w procesie rekrutacji.

Updated: Sep 27, 2023


Program Poleceń Pracowniczych
Program Poleceń Pracowniczych

Wstęp


W dobie, kiedy rynek pracy zmienił się na korzyść pracowników, a ilość i struktura ofert pracy jest o wiele bardziej zróżnicowana niż kiedykolwiek, dział HR firmy poszukującej pracownika staje przed wyjątkowym wyzwaniem.


Czasy biernego oczekiwania na aplikacje wysłane w odpowiedzi na publikowanie ofert pracy minęły i w wielu branżach nie możemy na razie mówić o rynku pracodawcy. Kandydaci reagują co prawda na ogłoszenia, ale często otrzymywane w ten sposób aplikacje rozmijają się mocno z oczekiwaniami pracodawcy. Szczególnie dotyczy to sytuacji, gdy szukamy kandydata do wykonywania specjalistycznej pracy i zależy nam, aby znaleźć prawdziwe talenty.

 • Jak zapewnić kandydatów i docelowo pracownika na określone stanowisko bez ponoszenia wysokich kosztów rekrutacji?

 • Jak zwiększyć szansę na pozyskanie pracownika i zapewnić rozwój firmy ?

 • Czy można uzyskać zaangażowanie obecnych pracowników w proces rekrutacyjny oraz pozyskiwanie kandydatów do pracy ?

Odpowiedzią może być program poleceń pracowniczych (a także jego wzmocnienie - crowdstaffing, o którym napiszemy w dalszej części artykułu).


Czy ten model może służyć jako główne źródło pozyskania kandydatów czy raczej uzupełnienie istniejącego procesu ?


Co to jest Program Poleceń Pracowniczych?


Program poleceń pracowniczych, to model rekrutacji, w ramach którego pracownicy mogą polecić kandydata, na stanowisko w swojej firmie.


Za polecenie pracownika, osoba polecająca uzyskuje gratyfikację w wysokości i na warunkach określonych w programie poleceń.


Program działający na zasadzie rekomendacji czy też poleceń pracowniczych, o ile jest dobrze zaprojektowany i zrozumiały przez strony, może znacząco wzmocnić proces rekrutacji a także przynieść firmie i jej pracownikom inne, dodatkowe korzyści.


Dlaczego warto rozważyć Program Poleceń Pracowniczych ?


Obopólne Korzyści


Proces rekrutacyjny przy użyciu tego modelu zapewnia osiągnięcie korzyści przez obie strony.

 • korzyści osiąga Pracownik, ponieważ w przypadku zatrudnienia polecanej osoby uzyskuje gratyfikację (najczęściej finansową), ma poczucie wpływu na budowanie i rozwój firmy a także ma możliwość pomocy osobom ze swojej sieci kontaktów w znalezieniu dobrej pracy.

 • oraz Pracodawca: ponieważ pozyskiwanie kandydatów do pracy poprzez polecenia jest efektywne kosztowo, pracownicy stają się ambasadorami marki pracodawcy i są motywowani do poszukiwania odpowiednich kandydatów, rośnie też ich zaangażowanie.

Ostateczny cel programu to przede wszystkim szybkie i efektywne znalezienie nowych pracowników do pracy.


Wybór najlepszego kandydata
Wybór najlepszego kandydata


Program poleceń pracowników jako wsparcie procesu rekrutacji czy jego główny element ?


Program poleceń pracowniczych skutecznie wspomaga proces rekrutacyjny, wykorzystując sieć kontaktów i rekomendacje pracowników. To czy może funkcjonować jako samodzielny program zależy przede wszystkim od potrzeb firmy, atrakcyjności bonusu za polecenie oraz skali zatrudnienia, którą rozważa pracodawca.


W przypadku niewielkich potrzeb rekrutacyjnych warto rozważyć ten model jako samodzielny, natomiast wiążą się z nim również ograniczenia, związane przede wszystkim ze skalą sieci kontaktów pracowników.


Te ograniczenie można łatwo obejść stosując rozwinięcie programu poprzez rozszerzenie grupy jego uczestników.


Jak Skutecznie Wdrożyć Program Poleceń Pracowników ?


Komunikacja


Powiadomienie jak największej ilości pracowników jest kluczowym elementem całego procesu. Publikacja ogłoszenia o programie, np. poprzez strony intranetowe, w firmowych mediach społecznościowych, czy poprzez wewnętrzny newsletter, pozwalają pracownikom zapoznać się z zasadami i sposobem wydawania rekomendacji. Informacje o zasadach, np. co powinno zawierać polecenie, na co może liczyć pracownik dokonujący rekomendacji można też przesłać w wiadomości e-mail do wszystkich pracowników.


Ważne jest, aby w zasadach programu poleceń zawrzeć wszelkie informacje istotne dla jego uczestników takie jak: zasady wypłacania gratyfikacji czy dodatkowe warunki, np. minimalny okres, który musi przepracować nowy pracownik, zróżnicowanie stawek w zależności od stanowiska itd.


Monitorowanie programu rekomendacji.


Warto zastanowić się nad mechanizmami monitorowania efektywności programu. Program poleceń pracowniczych, aby stał się skuteczny, powinien być monitorowany pod kątem efektywności, jakości przekazywanych aplikacji, trudności w obsadzie poszczególnych wakatów na jego podstawie, atrakcyjności proponowanej nagrody za rekomendację itd.


Nagrody za rekomendacje pracowników.


Bonus za rekomendację
Bonus za rekomendację

W przypadku zatrudnieniu kandydata, osoba polecająca jest wynagradzana najczęściej w formie gratyfikacji finansowej. Jest to dodatkowy bodziec dla pracowników, do aktywnego udziału w programie poleceń.


Firmy często stosują zróżnicowanie stawek w zależności od seniority stanowiska, trudności w obsadzie danego wakatu, pilności potrzeby itp. To pracodawca decyduje, jakiej wysokości nagroda będzie wypłacona za sukces w zatrudnieniu na danym stanowisku.


Obserwowane na polskim rynku stawki są bardzo zróżnicowane i wahają się od kilkuset złotych do kilkudziesięciu tysięcy złotych za polecenie zakończone zatrudnieniem. Najczęściej program ten jest stosowany w branżach, gdzie trudno jest o zatrudnienie takich jak branża IT i tam też stosowane są najwyższe stawki bonusu.


Jak można udoskonalić program poleceń i sprawić, żeby cały proces był o wiele bardziej efektywny ?


Standardowy system poleceń pracowniczych ma wbudowane naturalne ograniczenie wpływające na efektywność procesu rekrutacyjnego. Podstawowym ograniczeniem jest to, że jest on skierowany do wewnątrz organizacji. Oznacza to, że w takim modelu, w Twojej firmie, polecenia nowego pracownika mogą przekazywać jedynie obecni pracownicy.


Powyższe ograniczenie w oczywisty sposób ogranicza zasięg rekomendacji tylko do sieci kontaktów, które mają pracownicy w danej firmie. Stwarza to ryzyko braku dotarcia do najlepszych osób, które sprawdziłyby się na danym stanowisku. Ze względu na powyższe ograniczenie, Polecenia pracownicze mogą dobrze funkcjonować przy niewielkiej skali zatrudnienia albo przy relatywnie prostych do obsadzenia stanowiskach.


W sytuacji, gdy pozyskanie nowego pracownika jest sprawą pilną, lub wskazywani dotychczas w ramach poleceń kandydaci nie spełniali oczekiwań, ale też w przypadku trudnych do znalezienia kompetencji, firmie zwykle zależy na dotarciu do najlepszych kandydatów, a ci mogą być poza zasięgiem sieci kontaktów obecnej kadry.


Można w takim razie zastanowić się czy polecenia pracownicze w formie opisanej powyżej to najbardziej optymalny model ?


Crowdstaffing jako rozwinięcie i wzmocnienie programu poleceń pracowniczych.Crowdstaffing
Crowdstaffing

Rozwiązaniem pozwalającym zwielokrotnić możliwości programu poleceń pracowniczych i łączącym potencjalnych kandydatów z potrzebami w Twojej firmie jest crowdstaffing.


Crowdstaffing to innowacyjna i zyskująca na popularności, metoda rozwinięcia programu poleceń poprzez rozszerzenie puli uczestników poza pracowników danej firmy.


Crowdstaffing, łącząc najważniejsze zalety różnych modeli rekrutacji tj. programu poleceń pracowniczych, usług agencji rekrutacyjnych, freelancerów headhunterów oraz portalu z ogłoszeniami, pozwala na zwielokrotnienie szans na sukces rekrutacji przy zachowaniu maksimum korzyści dla wszystkich jego uczestników.


Crowdstaffing wykorzystuje najczęściej dedykowane oprogramowanie i platformy internetowe, takie jak Crowd Hunter, do przekazywania informacji o poszukiwanych kandydatach do agencji rekrutacyjnych i headhunterów.


Na przykładzie Crowd Huntera pokażemy, jak wygląda proces rekrutacji w modelu crowdstaffing:

 • pracodawca opisuje stanowisko i wymagane kompetencje,

 • pracodawca ustala kwotę jaką zapłaci polecającemu za zatrudnienie zarekomendowanego kandydata i ustala oraz okres gwarancji, tj czas, który zatrudniony kandydat musi przepracować, aby polecający uzyskał bonus (np. 3 miesiące),

 • pracodawca publikuje bezpłatnie, widoczne dla wszystkich ogłoszenie,

 • po publikacji ogłoszenia, Crowd Hunter rozsyła dodatkowo informacje o nowej ofercie do zarejestrowanych agencji rekrutacyjnych oraz headhunterów,

 • poprzez platformę Crowd Hunter, agencje rekrutacyjne oraz headhunterzy rekomendują sprawdzonych kandydatów,

 • Crowd Hunter służy również do wymiany korespondencji pomiędzy polecającymi a pracodawcą, a także jako system do oceny przesłanych aplikacji, zapewnia też zgodność z przepisami RODO.

 • w przypadku zatrudnienia rekomendowanego kandydata i przepracowaniu przez niego okresu gwarancji, publikujący ogłoszenie wypłaca bonus rekomendującemu.

Platforma Crowd Hunter łączy więc zalety różnych modeli pozwalając publikować bezpłatne ogłoszenia, skorzystać z sieci kontaktów nie tylko swoich pracowników, ale również wielu agencji rekrutacyjnych oraz zachować pełną kontrolę nad kosztami po stronie zatrudniającego.


Wnioski


Rozszerzenie liczby uczestników programu poza własnych pracowników i zastosowanie crowdstaffingu, pozwala na zwielokrotnienie szansy na sukces.


Każda agencja rekrutacyjna posiada swoje sprawdzone pule talentów, których może rekomendować w odpowiedzi na publikację ogłoszeń. Korzyści uzyskuje więc zarówno pracodawca jak i agencja rekrutacyjna, która może zrealizować dodatkowy projekt.


W erze, gdzie rynek pracy to w wielu obszarach rynek pracownika, firmy starają się być kreatywne w poszukiwaniu nowych pracowników. Program poleceń a w szczególności jego rozwinięcie - crowdstaffing, to narzędzie, które pozwala wyjść poza dotychczasowe ramy i przyczynić się do sukcesu firmy.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page