top of page
crowdstaffing

Crowdstaffing i crowdsourcing

Ewolucja czy Rewolucja w Rekrutacji i Pozyskiwaniu Talentów ?

Czym jest crowdstaffing ?

Crowdstaffing to innowacyjne podejście do zatrudniania, które wykorzystuje zalety rekomendacji w procesie rekrutacji, w oparciu o rozproszone sieci kontaktów, do identyfikowania i zatrudniania najlepszych pracowników.

 

Crowdsourcing i jego zawężona definicja - crowdstaffing, łączy zazwyczaj dedykowane oprogramowanie i platformę online (taką jak Crowd Hunter), która pozwala pracodawcom łączyć się w łatwy sposób z dużą pulą potencjalnych kandydatów.

 

Zwiększenie dostępu do puli Kandydatów zapewniane jest za pośrednictwem serwisu, przez społeczność rekruterów freelancerów jak również agencje rekrutacyjne, które są na nim zarejestrowane.

 

W ostatnich latach crowdstaffing staje się coraz bardziej popularny, wypierając powoli obecne modele i usługi pozyskiwania pracowników.

 

Rekrutacja nowego pracownika jest często procesem długotrwałym i kosztownym a sama publikacja ofert pracy najczęściej nie wystarczy. Jest to szczególnie widoczne, gdy w grę wchodzi pracownik o unikalnych lub pożądanych na rynku kompetencjach lub rekrutacja dotyczy specjalistów na niszowe stanowisko.

 

Dlatego też firmy cały czas szukają nowych metod pozyskiwania kandydatów. Odpowiedzią i kolejnym krokiem w ewolucji procesów rekrutacji może być crowdstaffing.

Co to jest crowdsourcing ?

Crowdsourcing czasem jest mylony z pojęciem crowdstaffingu. Może to być związane z faktem że pojęciowo obie te definicje sa sobie bliskie. Czym więc rózni się crowdsourcing i crowdstaffing ?

Crowdsourcing to główne  proces zbierania pomysłów, rozwiązań lub usług od szerokiego grona osób, często z zewnętrznej społeczności online. Dzięki tej metodzie, organizacje mogą skorzystać z różnorodności talentów i umiejętności nieosiągalnych w tradycyjnym modelu zatrudnienia.

 

Crowdstaffing, z kolei, to specyficzna forma rekrutacji, w której zleceniodawcy korzystają z platform rekrutacyjnych, by zatrudnić osoby do konkretnych projektów lub zadań.

 

Chociaż obie metody polegają na wykorzystaniu „tłumu”, różnią się one pod względem zakresu i celu. Crowdsourcing często skupia się na pozyskiwaniu pomysłów i rozwiązań, podczas gdy crowdstaffing skupia się na pozyskiwaniu konkretnych umiejętności i zasobów ludzkich na określony czas.

Warto zastanowić się więc jakie są ich zalety i czy obecny rynek pracy sprzyja stosowaniu crowdstaffingu oraz rekomendacji w procesach rekrutacji pracowników.

 

Aby zidentyfikować przewagi crowdstaffingu - popatrzmy na niego przez pryzmat najczęściej stosowanych 3 modeli rekrutacji wspierających znalezienie pożądanego pracownika.

Proces rekrutacji - jakie są najczęściej stosowane obecnie modele rekrutacji ?

Płatne portale ogłoszeniowe.

Pierwszy zdefiniowany model to płatne portale ogłoszeniowe, na których zamieszczane są oferty pracy.
 
Zalety: zaletą publikacji na płatnych portalach pracy jest niższy (teoretycznie) koszt pozyskania kandydatów.

 

Jeżeli publikujemy ofertę na popularnym portalu, mamy zwiększoną szansę na jej szerokie wyeksponowanie. Zaletą płatnych portali jest również szybkość i prostota w rozpoczęciu faktycznego procesu rekrutacji, który sprowadza się do wykupienia i publikacji ogłoszenia.

Wady: w praktyce okazuje się jednak, że najbardziej popularne portale ogłoszeniowe kosztują klienta takiego serwisu dużo pieniędzy a jakość pozyskanych tą droga aplikacji jest często niska. Co ważne dla klienta portalu, koszt ogłoszeń jest ponoszony bez względu na osiągnięty rezultat.

 

Na publikowane ogłoszenia reagują też często kandydaci, którzy nie spełniają wymogów określonych przez pracodawcę a duża ilość takich niedopasowanych CV, wymagających weryfikacji, potrafi skutecznie zablokować niejeden dział HR.

 

Publikacja ogłoszenia na stronie portalu, bez wspierającego takie działanie dodatkowego marketingu (np. w mediach społecznościowych) oznacza, że ogłoszenia nie docierają do kandydatów pasywnych, którzy nie szukają nowego miejsca pracy, a takie osoby są często najbardziej poszukiwane.

Agencja Rekrutacyjna.

Drugi model to korzystanie z usług agencji rekrutacyjnej.

 

Zalety:

agencje rekrutacyjne mają podstawową zaletę w postaci posiadania rozbudowanych baz kandydatów, których dane mogą oceniać pod kątem dopasowania do oczekiwań klientów.

 

Dodatkowo, poprzez aktywny search na portalach społecznościowych, są w stanie zidentyfikować i dotrzeć do kandydatów pasywnych a także zapewnić wysoką jakość aplikacji.

 

Agencje rekrutacyjne często przydzielają też dedykowanego opiekuna, który omawia szczegółowo z klientem jego oczekiwania oraz pilnuje, aby rekrutacja przebiegała płynnie.

 

Pozyskiwanie w ten sposób kandydatów jest również najmniej obciążające operacyjnie dla przyszłego pracodawcy.

 

Wady:

podstawową wadą z perspektywy pracodawcy jest koszt.

 

Nawet jeżeli agencja realizuje rekrutację pracownika w modelu success fee, ostateczny koszt może być postrzegany jako wysoki. Problematyczny może być również sam proces wyboru najlepszej dla niego agencji oraz proces negocjacji umów.

 

Biorąc pod uwagę czasochłonność negocjacji, angażowanie działów prawnych, czasem zarządu a także brak gwarancji, że wybrana agencja, faktycznie zrealizuje z sukcesem rekrutację, jest to również element problematyczny z perspektywy pracodawcy.

 

Koszt usługi obejmuje najczęściej (choć są inne modele) występowanie zależności, pomiędzy wynagrodzeniem pozyskanego pracownika a wynagrodzeniem agencji. Tym samym strony, nie są w stanie przewidzieć precyzyjnie wynagrodzenia agencji, a więc nie ma możliwości pełnej kontroli kosztów ze strony pracodawcy.

Program poleceń pracowniczych - rekomendacje pracowników.

Trzecim modelem którzy jest często stosowany jest program poleceń pracowniczych.

 

Program Poleceń Pracowniczych jest swojego rodzaju zawężoną formą crowdstaffingu.

 

Pracodawca przekazuje pracownikom w wiadomości intranetowej bądź na publicznej stronie internetowej i zakładce kariera, oprócz typowych ogłoszeń o pracę również informację o wprowadzeniu gratyfikacji za polecenie kandydata, który zostanie zatrudniony. 

 

Zalety:

podstawową zaletą jest to, że pracownicy, znając specyfikę firmy i potrzeby różnych projektów, mogą polecić takie osoby z ich sieci zawodowej, które spełniają dokładnie bieżące potrzeby. W sytuacji, gdy polecanym jest osoba dobrze znana pracownikowi, łatwiej też o dobre dopasowanie kulturowe.

 

Zaletą jest też zaangażowanie pracowników w budowanie i rozwój firmy oraz umożliwienie swoistego marketingu i budowania marki pracodawcy poprzez samych pracowników. Koszty programu poleceń pracowniczych również mogą być postrzegane jako zaleta. Są one najczęściej niższe w porównaniu do innych metod a także pozostają pod pełną kontrolą. Pracodawca sam decyduje, ile i na jakich warunkach zapłaci za wprowadzenie do firmy nowego pracownika.

 

Wady:

program poleceń pracowniczych i rekomendacje pracowników najczęściej mają ograniczony zasięg, bazujący na sieci kontaktów pracowników.

 

Stwarza to ryzyko braku sukcesu lub pominięcia najlepszych kandydatów z rynku. Oprócz tego występuje dodatkowe ryzyko promowania znajomych ze względu na relacje a nie kompetencje.

Czy można usunąć wady każdej z powyższych metod i pozostawić ich zalety ?

Crowdstaffing może bardzo usprawnić proces rekrutacji, oferując rozwiązania zapewniające firmom bardziej zróżnicowanych kandydatów, szybsze zatrudnienie dzięki równoległej pracy wielu agencji i freelancerów oraz znaczną redukcję kosztów zatrudnienia.

 

W jaki sposób można to osiągnąć ? - poniższą analizę pokażemy na przykładzie platformy Crowd Hunter. 

 

W jaki sposób crowdstaffing eliminuje wady standardowych metod rekrutacji ?

Zmniejszenie kosztu:

to pracodawca określa na etapie wprowadzenia ogłoszenia kwotę bonusu za polecenie, który jest zapłaci w przypadku sukcesu procesu rekrutacyjnego.

Ponoszony jest on wyłącznie w przypadku zatrudnienia kandydata i przepracowaniu przez niego ( również zdefiniowanego przez pracodawcę ) okresu gwarancji. Tym samym w rękach pracodawcy pozostaje pełna kontrola nad kosztami.

Zwiększenie szansy na skuteczną rekrutację:

opublikowany projekt zostaje automatycznie rozesłany do wszystkich zarejestrowanych w portalu Crowd Hunter agencji rekrutacyjnych i rekruterów.

Dzięki temu, istotnie zwiększają się szanse na znalezienie, przez wiele agencji, kandydata o oczekiwanych kompetencjach. Zmniejsza to tym samym ryzyko niedotarcia do właściwego kandydata przez pojedyńczą agencję.

Jakość dopasowania kandydatów:

dzięki procesowi polecania sprawdzonych osób, zwiększają się szanse na pozyskanie wartościowych i dopasowanych aplikacji.

Niwelujemy ryzyko otrzymania dużej ilości CV osób, które nie spełniają wymogów określonych dla danego stanowiska i wygenerowania niepotrzebnego obciążenia dla wewn. zespołu HR.

Dostęp do pasywnych kandydatów: agencje i rekruterzy dzięki posiadanym narzędziom i kontaktom mają możliwość dotarcia do pasywnych kandydatów i zainteresowania ich ofertą pracodawcy.

Brak konieczności negocjacji umów z poszczególnymi agencjami:

strony działają na podstawie regulaminu Crowd Huntera, nie ma więc potrzeby angażowania dodatkowych zasobów i czasu na negocjacje.

Skuteczniejszy Program Poleceń Pracowniczych:

publikacja na portalu Crowd Hunter działa w sposób podobny do programu poleceń, z tą różnicą, że jego zasięg wykracza daleko poza organizację pracodawcy. Zwiększamy więc możliwości pozyskania najlepszych dostępnych na rynku specjalistów.

Uporządkowanie operacyjne - wbudowany ATS:

dodatkowym bonusem jest możliwość korzystania z wbudowanego w Crowd Hunter narzędzia ATS (Application Tracking System), dzięki któremu można oceniać polecone osoby i prowadzić korespondencję z polecającymi.

Crowdstaffing i crowdsourcing - ewolucja czy rewolucja ?

Crowdstaffing wprowadza wiele korzyści dla pracodawców korzystających z tej metody takich jak niski koszt, szybkość i dotarcie do pasywnych kandydatów i wiele innych stanowiąc swojego rodzaju kombinację różnych rozwiązań.

 

Jednak nie tylko pracodawcy korzystają z innowacyjności tego modelu - agencje i freelancerzy uzyskują dostęp do nowych projektów i pracodawców a kandydaci zwiększają swoje szanse na zdobycie atrakcyjnej pracy.

 

Jest to więc model: win-win-win, który ma wszelkie cechy zdobywania coraz większej popularności.

Więcej ciekawych tekstów znajdziesz na naszym Blogu.

social network
bottom of page